1-3 Καθαρισμός θερμοκηπίου

1.1 Πριν τον καθαρισμό

Η Grodan υποστηρίζει σοβαρά τη θέση της σχετικά με τη βιώσιμη καλλιέργεια. Πρίν τον καθαρισμό του θερμοκηπίου βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στο περιβάλλον από τα προϊόντα καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές και την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το Τοπικό Γραφείο Περιβάλλοντος.
Εάν η καλλιέργεια έχει προσβληθεί από μια ασθένεια, όπως το Verticillium, Βακτηριακό Έλκος ή ένα επιθετικό ιό, ζητήστε τη συμβουλή ειδικού πριν από τον καθαρισμό. Ένα πρωτόκολλο υγιεινής ειδικό για το φυτώριο απαιτείται με σκοπό να σχεδιαστεί μια αποτελεσματική στρατηγική καθαρισμού

1.2 Καθαρισμός
 1. Αδειάστε ολόκληρο το θερμοκήπιο: αφαιρέστε κάθε φυτικό υλικό, τα υποστρώματα και το πλαστικό κάλυψης (εάν χρησιμοποιείται). Ευαίσθητος εξοπλισμός όπως το WCM πρέπει να προστατευθεί και ο αισθητήρας να αφαιρεθεί από τις πλάκες. Λόγω του κινδύνου των εχθρών και ασθενειών μην κάνετε κομπόστ από τα μολυσμένα φυτικά υπολείμματα κοντά στο θερμοκήπιο.
 2. Εάν τα υποστρώματα δεν είναι τοποθετημένα σε υδρορροές διορθώστε το έδαφος εάν είναι ανώμαλο. Αυτό θα βελτιώσει τη διαχείριση άρδευσης και θα μειώσει το κίνδυνο μόλυνσης από Πύθιο που προκαλείται από τα επιφανειακά νερά. Σιγουρευτείτε ότι τα αυλάκια απορροής έχουν κλίση της τάξης του 0,1%.
 3. Εάν είναι απαραίτητο, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αντικατάσταση του πλαστικού του θερμοκηπίου.
 4. Πριν από την απολύμανση του θερμοκηπίου όλες οι επιφάνειες πρέπει να είναι καθαρές και απαλλαγμένες από οργανικές ύλες. Ελέγξτε με τον προμηθευτή σας το καταλληλότερο απολυμαντικό για τις ανάγκες σας. Αντιμετωπίστε πρώτα τις ανώτερες περιοχές ξεκινώντας από τη πόρτα και αποτρέψτε την επαναμόλυνση στις καθαρισμένες περιοχές.
 5. Τα θερμοκήπια πρέπει να πλυθούν ώστε να αφαιρεθεί η βρωμιά που συσσωρεύεται κατά τη διάρκεια της σεζόν προκειμένου να επιτραπεί η μέγιστη διείσδυση φωτός για τη νέα καλλιέργεια. Επίσης, πλύνετε την εσωτερική δομή του θερμοκήπιου. Σε περίπτωση πολυετών καλυμμάτων δαπέδου, πλύνετε το δάπεδο με ένα κατάλληλο απολυμαντικό.
 6. Εργαστείτε προς τα πίσω, προς την είσοδο του θερμοκηπίου και αποτρέψτε την επανείσοδο στις καθαρισμένες περιοχές. Χρησιμοποιήστε στο πλύσιμο καθαρό νερό με μεγάλη πίεση στο οποίο να μπορεί να προστεθεί απορρυπαντικό ή οξύ (π.χ. υπεροξεικό οξύ, υδροφθορικό οξύ ή οξαλικό οξύ). Για εξωτερικούς χώρους χρησιμοποιείστε οξύ με συγκέντρωση 10% ενώ για εσωτερικούς χώρους οξύ με συγκέντρωση 1%. Όπως με όλες τις χημικές ουσίες χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα προστατευτικά ρούχα κατά την εφαρμογή τους διαβάστε τις οδηγίες των κατασκευαστών πριν από τη χρήση. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας για το καλύτερο σχέδιο δράσης.
 7. Μετά από 24 ώρες πλύνετε ξανά με καθαρό νερό ώστε να αποτρέψετε το γυαλί να γίνει θολό.
 8. Το σύστημα άρδευσης πρέπει επίσης να καθαριστεί. Δείτε το ενημερωτικό δελτίο ‘Καθαρισμός και έλεγχος του συστήματος άρδευσης’.
cleaning
1.3 Προετοιμασία για τη νέα καλλιέργεια
 1. Μετά τον καθαρισμό, και εφόσον απαιτείται, μπορεί να τοποθετηθεί νέο προστατευτικό πλαστικό δαπέδου. Τα πολυετή προστατευτικά καλύμματα mypex πρέπει να είναι σκουπισμένα και καθαρά από φυτικά υπολείμματα και πλυμένα με το κατάλληλο απολυμαντικό. Βεβαιωθείτε ότι το πολυαιθυλένιο δεν είναι μολυσμένο: απλώστε το πάνω σε στεγνό έδαφος και χρησιμοποιήστε δύο ομάδες (μια θα παραμείνει στο ακάλυπτο έδαφος και η άλλη στο πλαστικό). Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες επικαλύπτονται επαρκώς για να αποφευχθεί το χώμα να αποκαλυφθεί αργότερα στη σεζόν και λαμβάνοντας υπόψη τη μόλυνση του συγκεκριμένου δαπέδου με φυτικά υπολείμματα από τους ανθρώπους που κινούνται στο χώρο συνεχώς.
 2. Καθαρίστε ξανά και αποστειρώστε το δάπεδο μόλις τοποθετηθεί το πολυαιθυλένιο.
 3. Εισάγετε τα υποστρώματα και τοποθετείστε τα στις θέσεις τους. Συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο ‘ Χειρισμός και τοποθέτηση πλακών’
Μη ξεχάσετε πριν την άφιξη των νέων φυτών να φροντίσετε για τα παρακάτω:
 • Καθαρίστε και απολυμάνετε τον εξοπλισμό συγκομιδής και συσκευασίας.
 • Βεβαιωθείτε ότι τα συστήματα αποστράγγισης είναι καθαρά
 • Ρυθμίστε το τέντωμα στους βραχίονες που υποστηρίζουν τις κρεμαστές υδρορροές για να επιτραπεί η ελεύθερη ροή της αποστράγγισης.
 • Ρυθμίστε τους μετρητές CO2 ,τους αισθητήρες θερμοκρασίας και το μετρητή φωτός.
preparing

2-3 Καθαρισμός και έλεγχος του συστήματος άρδευσης

2.1 Πριν

Η Grodan υποστηρίζει σοβαρά τη θέση της σχετικά με τη βιώσιμη καλλιέργεια. Πρίν τον καθαρισμό του θερμοκηπίου βεβαιωθείτε ότι έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση των εκπομπών στο περιβάλλον από τα προϊόντα καθαρισμού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκπομπές και την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζεται σε τοπικό επίπεδο, συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με το Τοπικό Γραφείο Περιβάλλοντος.
Χρησιμοποιήστε χλωρίνη (ενάντια στους οργανικούς οργανισμούς) και νιτρικό οξύ (ενάντια στους ανόργανους ρύπους).
 • Ελέγξτε εάν οι σταλάκτες μπορούν να έρθουν σε επαφή με χλώριο/οξύ (εάν όχι ρωτήστε τον προμηθευτή σας για τη διαδικασία καθαρισμού).
 • Διαβάστε προσεκτικά τις ετικέτες των χημικών ουσιών πριν τη χρήση.
 • Αποφύγετε την επαφή με αυτές τις ουσίες (κύνδινος καψίματος του πνεύμονα και έκρηξη)
 • Φροντίστε οι σωλήνες άρδευσης να στεγνώσουν
2.2 Προετοιμασία
 1. Καθαρίστε τις δεξαμενές μίξης και το σύστημα άρδευσης.
 2. Η λύση για τις δεξαμενές μίξης: Αφαιρέστε του μετρητές pH και τοποθετήστε τους σε ένα δοχείο με νερό, αφαιρέστε επίσης και τα ηλεκτρόδια ηλεκτρικής αγωγιμότητας EC.
 3. Εάν έχετε σύστημα αποστράγγισης, γεμίστε τις λεκάνες απορροής με καθαρό νερό έτσι ώστε το συμπυκνωμένο χλώριο ή οξύ να μην επηρεάσει το τσιμέντο.
 4. Αναμίξτε 4,5 λίτρα χλωρίνης με συγκέντρωση 10% ή 3,0 λίτρα χλωρίνης με συγκέντρωση 15% σε 100 λίτρα νερό. Το διάλυμα αυτό δίνει ηλεκτρική αγωγιμότητα (EC) πάνω από 10 και pH μεταξύ 10 και 11.
 5. Προσθέστε 3 έως 5 λίτρα νιτρικοό οξύ (38%) σε 100 λίτρα νερό. Μια λύση του 3% δίνει pH 1.5 και ένα διάλυμα του 7% δίνει pH 1.0 (ανάλογα με την ποιότητα του νερού). Η ηλεκτρική αγωγιμότητα (ΕC) είναι μεταξύ 7 και 9.
preparation
2.3 Καθαρισμός
 1. Ξεπλύνετε τους κύριους και δευτερεύοντες σωλήνες με καθαρό νερό.
 2. Εφαρμόστε το διάλυμα χλωρίου: έτοιμο όταν ο τελευταίος σταλάκτης έχει pH>10.
 3. Αφήστε το σύστημα γεμισμένο για 24 ώρες, μην ποτίσετε.
 4. Ξεπλύνετε μετά τη χρήση χλωρίου: ξεπλύνετε τους σωλήνες και τις δεξαμενές μίξης με καθαρό νερό, αρχίστε την άρδευση για κάποιο χρονικό διάστημα.
 5. Προσθέστε νιτρικό οξύ και διαχύστε σύντομα 1 φορά ανά 3 ώρες ώστε να καθαριστεί η καθίζηση των αλάτων. Χρησιμοποιήστε το αρδευτικό σύστημα μόνο όταν οι σωλήνες είναι καθαροί από κάθε οργανική ουσία.
 6. Ξεπλύνετε πολύ καλά το σύστημα με καθαρό νερό, δεν πρέπει να παραμείνουν υπολείμματα από τα προϊόντα καθαρισμόυ.
 7. Βυθίστε τα υποστηρίγματα των σταλακτών σε απολυμμαντικό διάλυμα για 5-10 λεπτά (για πολύ βρώμικα έως και 30 λεπτά).
cleaningchecking
2.4 Έλεγχος του επιπέδου διακύμανσης
Όταν είναι καθαρό και πριν την άφιξη των νέων φυτών είναι μια καλή περίοδος να ελεγχθεί η ομοιομορφία του συστήματος διανομής.
 1. Επιλέξτε 10 σταλάκτες από την πρώτη, τη μεσαία και την κατώτερη γραμμή άρδευσης ένα επιλεγμένο τμήμα άρδευσης.
 2. Τοποθετήστε τους σταλάκτες σε άδεια μπουκάλια σε διάφορα σημεία του θερμοκηπίου.
 3. Ποτίστε δύο ή τρείς φορές. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε έναν ογκομετρικό κύλινδρο για να καταγράψετε την ποσότητα του διαλύματος σε κάθε μπουκάλι.
 4. Προσθέτοντας την ποσότητα αυτών των 30 σταλακτών μπορείτε να έχετε μια καλή εικόνα για την απόδοση ανά τμήμα.
 5. Πηγαίνετε στο www.grodan.com/irrigation και εισάγετε τα δεδομένα για τους 30 σταλάκτες για να υπολογίσετε την διακύμανση:
 • 5% διακύμανση είναι καλή, δεν απαιτείται καμία ενέργεια
 • 5% έως 10% διακύμανση είναι χαμηλή, συνίσταται να ληφθούν μέτρα για την διόρθωση του.
 • Πάνω από 10% διακύμανση είναι εξαιρετικά φτωχή και θα οδηγήσει στην άνιση κατανομή υγρασίας στο υπόστρωμα και στην ανεπαρκή δυνατότητα διαχείρισης της υγρασίας εάν δεν ληφθούν μέτρα
checking

3-3 Χειρισμός και τοποθέτηση των υποστρωμάτων

3.1 Παράδοση

 1. Η εξωτερική αποθήκευση δεν συνίσταται.
 2. Αποθηκεύστε σε χώρο καθαρό και στεγνό ξέχωρο από το χώρο παραγωγής.
 3. Μην στοιβάζετε τις παλέτες/βάλτε πάνω από τρία φύλλα ολίσθησης.
 4. Βεβαιωθείτε ότι οι παλέτες/πακέτα δεν θα καταστραφούν κατά λάθος από οχήματα ή προσωπικό.
 5. Αποφύγετε μόλυνση του υποστρώματος ή του περιτυλίγματος με σκόνη, χώμα ή καυσαέρια.
 6. Αφήστε τη συσκευασία άθικτη έως ότου τοποθετηθούν τα υποστρώματα στο θερμοκήπιο.
 7. Για να εξασφαλίσετε ιχνηλασιμότητα σιγουρευτείτε ότι διατηρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες παράδοσης, όπως οι κωδικοί ανάκτησης.
Delivery
3.2 Τοποθέτηση των υποστρωμάτων
 1. Πριν την τοποθέτηση των πλακών, το θερμοκήπιο πρέπει να καθαριστεί σχολαστικά. Συμβουλευτείτε το ενημερωτικό δελτίο ‘Καθαρισμός του θερμοκηπίου’.
 2. Ξεφορτώνοντας τις παλέτες ή ανοίγοντας τα πακέτα, χειριστείτε τις πλάκες με προσοχή για να αποτραπεί η καταστροφή του υποστρώματος ή η εξωτερική συσκευασία. Η καταστροφή της εξωτερικής συσκευασίας μπορεί να οδηγήσει σε άνισο αρχικό γέμισμα και μπορεί να οδηγήσει σε κακή καλλιέργεια και ανομοιόμορφη ανάπτυξη των φυτών.
 3. Βεβαιωθείτε ότι οι πλάκες τοποθετούνται με τον σωστό τρόπο: παρατηρήστε το κείμενο και το βέλος στη συσκευασία. Η οπή εξαερισμού και η ταινία σφράγισης βρίσκονται στην επάνω πλευρά της πλάκας.
layingout

3.3 Αρχικό γέμισμα
 1. Αν δεν είχετε παραγγείλει υποστρώματα από πριν με κομμένο το πλαστικό στο σημείο φύτευσης, αφαιρέστε τα πλαστικό στα σημεία που θα φυτεύσετε.
 2. Μη φυτεύετε σε στεγνά υποστρώματα.
 3. Γεμίστε τα υποστρώματα 48 ώρες τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία φύτευσης για να επιτραπεί στο θρεπτικό διάλυμα να ζεσταθεί και να αποτραπεί το μεταφυτευτικό σοκ. Το κατάλληλο γέμισμα πριν από τη φύτευση είναι απαραίτητο για να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά υγρασίας των υποστρωμάτων. Υπό υψηλές συνθήκες φωτισμού και θερμοκρασίας, οι θερμοκρασίες στο ριζικό σύστημα μπορεί να γίνουν πολύ υψηλές. Οι υψηλές θερμοκρασίες στο ριζικό σύστημα (>26˚C) αυξάνουν τον κίνδυνο μόλυνσης από Πύθιο. Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος αυτός, τα υποστρώματα θα πρέπει αρχικά να γεμιστούν τη νύχτα πριν τα νεαρά φυτά παραδοθούν στο θερμοκήπιο.
 4. Τοποθετείστε τα υποστηρίγματα των σταλακτών στα υποστρώματα προσεκτικά χωρίς να ασκήσετε πίεση στις πλάκες. Γεμίστε σταδιακά τις πλάκες με το κατάλληλο θρεπτικό διάλυμα.
 5. Μετά το γέμισμα βεβαιωθείτε ότι όλα τα υποστρώματα έχουν γεμίσει σωστά με το θρεπτικό διάλυμα και συμπληρώστε με το χέρι αν κάπου χρειάζεται. Το πλαστικό θα πρέπει να είναι διογκωμένο και το θρεπτικό διάλυμα ορατό στην επιφάνεια του υποστρώματος. Διακυμάνσεις σε αυτό το στάδιο στην περιεκτικότητα σε υγρασία θα καταστήσουν δύσκολη την ακρίβεια στη διαχείριση του ριζικού συστήματος και την ομοιομορφία των φυτών.
 6. Αφήστε τις πλάκες πλήρως γεμισμένες για τουλάχιστον 24 ώρες για να επιτύχετε τη μέγιστη απορροφητικότητα του διαλύματος. Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες, όταν τα υποστρώματα γεμίζονται το προηγούμενο βράδυ ώστε να αποφευχθεί το διάλυμα στο υπόστρωμα να γίνει πάρα πολύ ζεστό.
saturation

3.4 Κοπή των σχισμών αποστράγγισης
Αυτό θα γίνει μόνο όταν τα υποστρώματα είναι πλήρως γεμισμένα.
 1. Η Grodan υποστηρίζει σοβαρά τη θέση της σχετικά με τη βιώσιμη καλλιέργεια. Η καλύτερη λύση για τη μείωση της απόπλυσης των λιπασμάτων στα επιφανειακά ύδατα είναι η ανακύκλωση του διαλύματος από την πρώτη ημέρα. Όταν κόβονται οι σχισμές αποστράγγισης το περίσσιο θρεπτικό διάλυμα θα οδηγηθεί στα κανάλια αποστράγγισης. Το διάλυμα αυτό θα είναι καθαρό, επιτρέποντας τα συστήματα UV να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση ότι το σύστημα άρδευσης έχει ξεπλυθεί κατάλληλα με καθαρό νερό είναι απόλυτως ασφαλές το διάλυμα να συλλεχθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί στη νέα καλλιέργεια.
 2. Οι σχισμές αποστράγγισης μπορούν να κοπούν 24 ώρες πριν από τη φύτευση. Για βέλτιστα αποτελέσματα συμβουλέυουμαι να τοποθετείτε το μαχαίρι στο κάτω μέρος της πλάκας και να εφαρμοστεί κοπή με ανοδική κατεύθυνση, (αποφυγή σχισίματος του πλαστικού κάλυψης). Η σχισμή θα πρέπει να είναι 3cm. Για να εξασφαλίσετε ότι η σχισμή δεν έχει φράξει κατά τη διάρκεια του κύκλου καλλιέργειας μπορείτε να μεγαλώσετε το άνοιγμα με τα δάχτυλα σας.Μην δημιουργήσετε ποτέ μια δεξαμενή του “νεκρού” νερού στο κάτω μέρος της πλάκας. Αυτό θα περιορίσει την ανάπτυξη και λειτουργία της ρίζας.
 3. Ένα σημείο αποστράγγισης απαιτείται για κάθε πλάκα 133cm. Για πλάκες μεγαλύτερες από 133cm μήκος μπορούν να κοπούν μια ή δύο σχισμές, εξαρτάται από την προτίμηση του παραγωγού. Να σημειωθεί ότι περισσότερες σχισμές θα καταστήσουν δυσκολότερο το επαναγέμισμα των πλακών στη φάση 3 και 4. Επίσης θα χρειαστεί μεγαλύτερη αποστράγγιση για την εξισορρόπηση EC στις πλάκες. Ειδικά στο χειρισμό των υποστρωμάτων Νέας Γενιάς, είναι σημαντικό να προσέξετε τον αριθμό και τη θέση των σχισμών. Περισσότερες πληροφορίες για το μοντέλο 6-Φάσεων.
 4. Η κοντινή απόσταση μεταξύ του πρώτου σταλάκτη και της σχισμής αποστράγγισης καθορίζει τη συμπεριφορά της υγρασίας στην πλάκα. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο ευκολότερη είναι η αναζωογόνηση και το επαναγέμισμα στην πλάκα. Στα υποστρώματα Νέας Γενιάς συμβουλεύουμαι να είναι τουλάχιστον 20 cm.
 5. Η τομή πρέπει να γίνει στο χαμηλότερο σημείο στο τέλος της πλάκας προς την κατεύθυνση της κλίσης, σε περίπτωση ανομοιομορφίας θα χρειαστούν επιπλέον σχισμές αποστράγγισης, στο χαμηλότερο σημείο των πλακών. Μην κάνετε ποτέ σχισμές κάτω από τους κύβους των φυτών ή κάτω από ένα σταλάκτη. Επίσης να δώστε προσοχή που θα βάλετε τους κύβους με τα νέα φυτά όταν κάνετε inter planting, καθώς και τους νέους σταλάκτες.
Προσοχή
Όταν γίνονται σχισμές αποστράγγισης και το σύστημα δεν μπορεί να επεξεργαστεί μεγάλη ροή, ξεκινήστε από το χαμηλότερο σημείο του συστήματος
αποστράγγιξης (τέλος της σειράς) και εργαστείτε προς τα πίσω, προς το υψηλότερο σημείο (τσιμεντένιος διάδρομος).
Εάν οι συνθήκες (πολύ μεγάλη υγρασία στο υπόστρωμα ή συχνότερη στρατηγική άρδευσης) απαιτούν μια αλλαγή κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας, είναι πιο εύκολο να γίνει μια επιπλέον σχισμή αποστράγγισης από ότι να μειωθούν.
α. Λανθασμένες σχισμές αποστράγγισης
β. Σχισμή αποστράγγισης κάτω από σταλάκτη
γ. Σχισμή αποστράγγισης κάτω από τον κύβο
δ. Άνοιγμα πολύ μικρό, και δεν βρίσκεται στο κάτω μέρος
drainholes

3.5 Φύτευση της καλλιέργειας
 1. Συμφωνείστε με τον πολλαπλασιαστή σας για το χρόνο παράδοσης και συζητήστε τις κλιματικές συνθήκες κατά τη μεταφορά, έτσι ώστε τα φυτά να φτάσουν σε άριστη κατάσταση.
 2. Βεβαιωθείτε ότι το θερμοκήπιο και οι πλάκες έχουν τη σωστή θερμοκρασία, για την καλή ριζοβολία οι πλάκες πρέπει να είναι μεταξύ 18°C και 28°C. Αφήστε το θερμοκήπιο δυο ή τρείς μέρες τουλάχιστον στους 19-20°C. Η μέγιστη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του θερμοκηπίου και του πολλαπλασιαστικού υλικού να είναι το πολύ 3°C.
 3. Κατά την εκφόρτωση των φυτών, αποφύγετε την τοποθέτηση σε κρύους χώρους, όπως ο χώρος συσκευασίας και μετακινήστε τα άμεσα στο θερμοκήπιο. Ξεκινήστε τη φύτευση ή τοποθετήστε τα φυτά δίπλα στις οπές φύτευσης το συντομότερο δυνατό. Υπό ακραίες καιρικές συνθήκες φυτεύστε τα νωρίς το πρωί ή περιμένετε μέχρι το βράδυ που η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη.
 4. Μετά τη φύτευση εφαρμόστε 1 ή 2 αρδεύσεις ώστε να εξισορροπηθεί η WC στο κύβο (40-70%), και όσο επιτρέπουν οι κλιματικές συνθήκες.
plantingcrop

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...